سایت در حال بارگزاری ست، لطفا شکیبا باشید
انتقال قدردانی به کارکنان هتل و ساختارهای گردشگری
  • 1399/04/25

انتقال قدردانی به کارکنان هتل و ساختارهای گردشگری

برخی کارکنان هتلها و مراکز پذیرائی فقط زمانی که متوجه حضور کارفرما و مدیران مربوطه میشوند شروع به کارکردن مینمایند!! شاید این عملکرد ناشی از این باشد که کارمند هتل فکر میکند که خوب کار کردن چه سودی دارد وقتی کسی قدر آن را نمیداند؟
کارکنان مخلص ،صادق و با معرفت که چه مدیر باشد و چه نباشد همیشه در سطح عالی کار میکنند واقعا کمیاب هستند و صد البته اگر در هر هتل و رستورانی تعدادی از این عزیزان گرانبها را پیدا کردید ،در انتقال قدردانی خود به هر شیوه ممکن به این گونه کارکنان درنگ نکنید چرا که آنها باید بدانند شما چه احساسی نسبت به کارکردشان دارید؟ .
اکثر این گونه افراد برای چیزهایی فراتر از حقوق و مزایای بخور و نمیر هتلها تلاش میکنند.

عکس :آکادمی هتلداری امارات -دبی 1396دوره ششم