سایت در حال بارگزاری ست، لطفا شکیبا باشید
کانال های خبرچینی در ساختارهای گردشگری و هتلداری
  • 1399/04/25

کانال های خبرچینی در ساختارهای گردشگری و هتلداری

کانال های خبرچینی هتل را شناسائی کنید !! تقریبا در هر هتلی میتوان گفت کانال های اطلاع رسانی غیر رسمی هستند که به غیر از حقوق رسمی از نوازش وستایش مالکان و مدیران هتلها برخوردار هستند!
روزهای اول کاری خود را بیخود و بی جهت برای دفاع از حقوق میهمانان هتل نگذرانید بلکه بدنبال شناسائی کارکنانی باشید که هر حرکت شما را لحظه به لحظه گزارش میکنند.
راننده هتل ،میزبان ،نیروی خدمات ،رسپشن ،هاسمن ،پارکمن، بل من ،کارمن وشاید نیروهای اداری و بک آفیس بالاخره یکی از اینها امکان دارد بی بی سی و بنگاه خبر پراکنی هتل باشد که از روز اول میخواهند شما را با برنامه های بی منطق خود و صاحب منسبان هتل همراه سازند.

عکس :خانم استاد مارینا ریتزی متخصص رشته فرآنت آفیس در اکادمی هتلداری دبی